§1 Är eurofisc.eu Europeiska unionens institution?

Nej. Eurofisc.eu sp. z o.o. /Eurofisc.eu bolag med begränsat ansvar/ är ett bolag som är registrerat i Europeiska unionen, i Polen. Dess ordförande är den polske skatterådgivaren nr 00988 Artur M. Brzezinski. Europeiska unionen har ändå finansierat bildandet av eurofic.eu ur Europeiska sammanhållningsfonden. Just därför är eurofic.eu:s handlingsregler klara och bekväma för kunder, och även bidrar till utveckling av internationellt samarbete inom EUunionen, i Polen. Dess ordförande är den polske skatterådgivaren nr 00988 Artur M. Brzezinski. Europeiska Just därför är eurofic.eu:s handlingsregler klara och bekväma för kunder, och även bidrar till utveckling av internationellt samarbete inom EU. unionen har ändå finansierat bildandet av eurofic.eu ur Europeiska sammanhållningsfonden. Läs mer

§2 Hur kan jag kontakta eurofisc.eu?

Eurofisc.eu sp. z o.o. /Eurofisc.eu bolag med begränsat ansvar/ är registrerat i det polska nationella domstolsregistret KRS under nummer 0000421855, har VAT-nummer PL6182141814 och statistiskt nummer REGON 302081298.
+48607679473   infoeurofisc.eu   ul.Kresowa 4, 62-800 Kalisz, Poland

§3 Är mina uppgifter, mina frågor och korrespondens med rådgivaren konfidentiella?

Ja, det är endast du och din rådgivare som har tillgång till de uppgifterna. Internetförbindelsen är krypterad med SSL-standard. Du behöver bara skydda ditt användarnamn och lösenord.

§4 Varför kan jag anförtro rådgivare som rekommenderas av eurofisc.eu?

Skatterådgivarna har granskats av Eurofisc.eu. De har adekvat utbildning och yrkeserfarenhet samt är behöriga att utföra tjänster inom skatterådgivning i sina länder. Skatterådgivarna hos eurofisc.eu tillhör sina länders organisationer som förenar skatterådgivare. Dessa organisationer bestämmer i princip stränga yrkesetiska regler som tillförsäkrar kundernas trygghet och sekretess. Eurofisc.eu kräver dessutom av skatterådgivarna att de utför sina tjänster utan onödigt dröjsmål, med sin bästa vilja och kunskap, för kundernas bästa, till det pris som avtalats i eurofisc.eu datasystem.

§5 Jag känner inte till rådgivarna. Vad händer om trots erlagd avgift visar sig rådgivaren vara inte trovärdig?

Eurofisc.eu bevakar oupphörligen kundtillfredsställelse. Om en skatterådgivare inte fullgör sina åtaganden gentemot kunderna avlägsnas han omedelbart från eurofisc.eu:s webbsida, och avtalet med honom hävs i disciplinär väg. Värt att tillägga är att skatterådgivaren erhåller kundens pengar först efter det att kunden har bekräftat att tjänsten utförts enligt ordern. Varje kund kan dessutom i varje situation lämna in en reklamation till eurofisc.eu .

§6 Kan man anförtro eurofisc.eu:s översättare?

Ja, översättaren har undertecknat ett sekretessavtal. Dessutom känner översättaren inte sin kund, för honom är du bara ett ordernummer.

§7 Är mina personuppgifter säkra?

Ja. Personuppgiftsdatabasen är registrerad hos den polska myndigheten för personuppgiftsskydd GIODO. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter tll någon och till din e-postadress ska komma utelsutande korrespondens från eurofisc.eu – information om dina order och erbjudanden som kan vara intressanta för dig. Dina personuppgifter är säkrade på en server som finns inom Europeiska unionen. Alltid kan du ändra dina uppgifter eller begära att ditt konto avlägsnas.

§8 Sparar eurofisc.eu uppgifter om mig, till exempel angående mina order?

Vi vet bara, om du har lagt någon order, hur stort arvodet ska vara, om du har betalat det och till vem du har skickat din order. Alla detaljer är sekretessbelagda. Eurofisc.eu och andra firmor (t.ex. Google) kan placera och läsa cookie- filer i användarens webbläsare eller använda en-pixelbilder (web beacon) för att samla in information till följd av att reklam visas på webbplatsen. Dessa uppgifter används i statistiskt syfte samt för att utföra tjänster. Självklart sparar vi dina uppgifter lagenligt och med ditt samtycke för att överföra dem till rådgivaren i samband med träffat avtal samt för att kunna kontakta dig.


Skatterådgivare

Skatterådgivare

Eurofisc.eu ser till kvalifikationer och kvalitet, samt säkerställer att tjänsten blir utförd eller skatterådgivaren inte erhåller sitt arvode. Skatterådgivarna hos eurofisc.eu tillhör sina länders organisationer som förenar skatterådgivare. Dessa organisationer bestämmer i princip stränga yrkesetiska regler.

Beställ rådgivning

Skatterådgivning

Europa

När du frågar en skatterådgivare från Spanien om tysk rätt är avgiften i regel mycket hög och belöper sig till många hundra euro. Finner du dock en tysk skatterådgivare svarar han på din fråga till rimligt pris, eventuellt med låg tilläggsavgift för översättning.>

Se på video vägledning

Skatterådgivningar

Hjälp

Välj land och rådgivare. Beställ rådgivning. Grunda en firma utomlands. Beställ bokföring. Beställ återbäring på inkomstskatt. Beställ inkasso av förfallna fordringar. Översättare eller Google Translate. Standardpriset är 99€ (skatterådgivning).

Lista på rådgivare   Regler och villkor