europeisk plattform för skatterådgivning som alla har råd med

europeisk plattform för skatterådgivning som alla har råd med

Skatterådgivare

Skatterådgivare

Eurofisc.eu ser till kvalifikationer och kvalitet, samt säkerställer att tjänsten blir utförd eller skatterådgivaren inte erhåller sitt arvode. Skatterådgivarna hos eurofisc.eu tillhör sina länders organisationer som förenar skatterådgivare. Dessa organisationer bestämmer i princip stränga yrkesetiska regler.

Beställ rådgivning

Skatterådgivning

Europa

När du frågar en skatterådgivare från Spanien om tysk rätt är avgiften i regel mycket hög och belöper sig till många hundra euro. Finner du dock en tysk skatterådgivare svarar han på din fråga till rimligt pris, eventuellt med låg tilläggsavgift för översättning.>

Se på video vägledning

Skatterådgivningar

Hjälp

Välj land och rådgivare. Beställ rådgivning. Grunda en firma utomlands. Beställ bokföring. Beställ återbäring på inkomstskatt. Beställ inkasso av förfallna fordringar. Översättare eller Google Translate. Standardpriset är 99€ (skatterådgivning).

Lista på rådgivare   Regler och villkor  


100% garanti. Eurofisc.eu

Eurofisc.eu bevakar oupphörligen kundtillfredsställelse. Om en skatterådgivare inte fullgör sina åtaganden gentemot kunderna avlägsnas han omedelbart från eurofisc.eu:s webbsida, och avtalet med honom hävs i disciplinär väg. Värt att tillägga är att skatterådgivaren erhåller kundens pengar först efter det att kunden har bekräftat att tjänsten utförts enligt ordern. Varje kund kan dessutom i varje situation lämna in en reklamation till eurofisc.eu . Läs mer

100% garanti

Artur M. Brzeziński, Eurofisc.eu sp. z o.o.

Det är lönt! Övertyg dig själv.

Eurofisc.eu sp. z o.o. /Eurofisc.eu bolag med begränsat ansvar/ är ett bolag som är registrerat i Europeiska unionen, i Polen. Dess ordförande är den polske skatterådgivaren nr 00988 Artur M. Brzezinski. Europeiska unionen har ändå finansierat bildandet av eurofic.eu ur Europeiska sammanhållningsfonden. Just därför är eurofic.eu:s handlingsregler klara och bekväma för kunder, och även bidrar till utveckling av internationellt samarbete inom EUunionen, i Polen. Dess ordförande är den polske skatterådgivaren nr 00988 Artur M. Brzezinski. Europeiska Just därför är eurofic.eu:s handlingsregler klara och bekväma för kunder, och även bidrar till utveckling av internationellt samarbete inom EU. unionen har ändå finansierat bildandet av eurofic.eu ur Europeiska sammanhållningsfonden. Läs mer


Yrkesmässig tystnadsplikt och förtroende →Europa

Antal rådgivningar som givits av våra skatterådgivare: 36.

Ställ en egen fråga! Lista på rådgivare

Ställ en egen fråga!