§1 Je eurofisc.eu jednou z inštitúcií Európskej únie?

Nie. Spoločnosť Eurofisc.eu sp. z o.o. /s.r.o./ je riadne registrovaná v Európskej únii, v Poľsku. Predsedom spoločnosti je daňový poradca č. 00988, Artur M. Brzezinski. Zriadenie portálu eurofisc.eu bolo spolufinancované Európskou úniou z prostriedkov Európskeho kohézneho fondu. Práve preto portál eurofic.eu je transparentný a prináša svojim klientom celý rad výhod, čím zároveň podporuje rozvoj medzinárodnej spolupráce v rámci EÚ. Prečítajte si viac

§2 Kde si portál eurofisc.eu môžem overiť?

Spoločnosť Eurofisc.eu sp. z o.o. /s.r.o./ bola riadne zapísaná do poľského Registra krajinského súdu pod číslom 0000421855. Identifikačné číslo spoločnosti pre DPH PL6182141814 a registračné číslo spoločnosti 302081298.
+48607679473   infoeurofisc.eu   ul.Kresowa 4, 62-800 Kalisz, Poland

§3 Sú moje údaje, moje otázky a korešpondencia s poradcom dôverné?

Áno, prístup k týmto informáciám máte iba Vy a Váš poradca. Internetové spojenie je chránené bezpečnostným protokolom SSL. Stačí, ak si budete chrániť Váš login a heslo.

§4 Prečo môžem dôverovať poradcom, ktorých mi odporúča eurofisc.eu?

Daňoví poradcovia boli zo strany Eurofisc.eu dostatočne preverení. Majú potrebné vzdelanie, dostatočné skúsenosti a sú oprávnení poskytovať daňové poradenstvo na území svojho štátu. Daňoví poradcovia eurofisc.eu sú členmi národných organizácií združujúcich daňových poradcov. Tieto organizácie spravidla stanovujú prísne pravidlá profesijnej etiky, ktoré našim klientom zaručujú bezpečnosť a dôvernosť. Okrem toho Eurofisc.eu vyžaduje, aby daňoví poradcovia poskytovali svoje služby bez zbytočného odkladu, podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, v prospech klientov eurofisc.eu a za finančnú odmenu, ktorá bola dohodnutá v informačnom systéme eurofisc.eu.

§5 Nepoznám daňových poradcov eurofisc.eu. Čo keď aj po zaplatení poplatku sa daňový poradca bude javiť ako nedôveryhodný?

Eurofisc.eu priebežne monitoruje spokojnosť svojich zákazníkov. V prípade, že daňový poradca neplní svoje záväzky voči zákazníkom tak, ako by mal, jeho záznam sa z portálu eurofisc.eu okamžite odstráni a disciplinárnom konaní sa s ním rozviaže akýkoľvek zmluvný vzťah. Je potrebné uviesť, že daňovému poradcovi sa prizná jeho odmena až potom, ako klient potvrdí poskytnutie poradenských služieb v súlade s jeho požiadavkami. Okrem toho, každý zákazník môže na portály eurofisc.eu podať kedykoľvek sťažnosť.

§6 Môžem dôverovať službám prekladateľa z portálu eurofisc.eu?

Áno, naši prekladatelia sa zaviazali zachovávať profesijné tajomstvo. Okrem toho, prekladateľ svojich klientov nepozná - v jeho agende budete figurovať len ako poradové číslo.

§7 Sú moje osobné údaje v bezpečí?

Áno. Databáza osobných údajov je zaregistrovaná na úrade Generálneho inšpektora pre ochranu osobných údajov v Poľsku. Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnym tretím osobám. Na Vašu emailovú adresu budete prijímať výlučne správy z portálu eurofisc.eu, ako aj informácie, ktoré sa týkajú Vami dopytovaných služieb, ďalej správy o nových ponukách a zľavách, ktoré by Vás mohli zaujímať. Vaše osobné údaje budú uložené na serveri, ktorý je umiestnený na území Európskej únie. Vaše osobné údaje môžete kedykoľvek zmeniť alebo môžete požiadať o zrušenie Vášho účtu.

§8 Zhromažďuje portál eurofisc.eu údaje o mojich aktivitách, napríklad o mnou dopytovaných službách?

Vieme iba to, či ste nám poslali objednávku, aká je výška prislúchajúcej odmeny a to či ste ju uhradili a to, komu ste objednávku poslali. Všetky údaje považujeme za dôverné. Portál Eurofisc.eu a iné spoločnosti (napr. Google) môžu na svojich stránkach umiestňovať cookies, ktoré môžu prehliadať v prehliadačoch svojich používateľov alebo využívať webové signály (web beacon), ktorých cieľom je získavať informácie o zobrazovaní reklamy na Vami prezeraných internetových stránkach. Takto získané údaje slúžia pre štatistické účely a ako podpora pri poskytovaní konkrétnej služby. Samozrejme, Vaše osobné údaje chránime v zmysle zákona a iba na základe Vášho súhlasu ich poskytneme daňovému poradcovi, ktorý ich použije na účely uzatvorenia zmluvy s Vami a na to, aby sa s Vami mohol skontaktovať.


Daňový poradca

Daňový poradca

Eurofisc.eu dohliada na odbornú kvalifikáciu daňových poradcov, kvalitu poskytovaných služieb a ručí za poskytnutie dopytovaných služieb, pod podmienkou zadržania dohodnutej odmeny. Daňoví poradcovia eurofisc.eu sú členmi národných organizácií združujúcich daňových poradcov. Tieto organizácie spravidla stanovujú prísne pravidlá profesijnej etiky.

Objednajte si daňové poradenstvo

Daňové poradenstvo

Európa

Ak položíte daňovému poradcovi zo Španielska otázky, ktoré sa týkajú nemeckého práva, poplatok za jeho poradenské služby by bol značne vysoký a siahal by do výšky niekoľkých stoviek eur. Naopak, ak by ste oslovili priamo nemeckého daňového poradcu, ten Vám poskytne svoje služby za prijateľnejšiu cenu, ktorá by mohla byť pripadne navýšená o menší poplatok za prekladateľské služby.

Pozrite si videonávod

Daňové poradenstvo

Podpora

Vyberte si krajinu a daňového poradcu. Objednajte si daňové poradenstvo. Založte si svoju firmu v zahraničí. Objednajte si účtovnícke služby. Objednajte si vrátenie daní z príjmov. Vymáhanie pohľadávok. Prekladateľ alebo Google Translate. Základná sadzba je 99 € (daňové poradenstvo).

Zoznam daňových poradcov   Obchodné podmienky