európske rozhranie daňového poradenstva pre každú peňaženku

európske rozhranie daňového poradenstva pre každú peňaženku

Daňový poradca

Daňový poradca

Eurofisc.eu dohliada na odbornú kvalifikáciu daňových poradcov, kvalitu poskytovaných služieb a ručí za poskytnutie dopytovaných služieb, pod podmienkou zadržania dohodnutej odmeny. Daňoví poradcovia eurofisc.eu sú členmi národných organizácií združujúcich daňových poradcov. Tieto organizácie spravidla stanovujú prísne pravidlá profesijnej etiky.

Objednajte si daňové poradenstvo

Daňové poradenstvo

Európa

Ak položíte daňovému poradcovi zo Španielska otázky, ktoré sa týkajú nemeckého práva, poplatok za jeho poradenské služby by bol značne vysoký a siahal by do výšky niekoľkých stoviek eur. Naopak, ak by ste oslovili priamo nemeckého daňového poradcu, ten Vám poskytne svoje služby za prijateľnejšiu cenu, ktorá by mohla byť pripadne navýšená o menší poplatok za prekladateľské služby.

Pozrite si videonávod

Daňové poradenstvo

Podpora

Vyberte si krajinu a daňového poradcu. Objednajte si daňové poradenstvo. Založte si svoju firmu v zahraničí. Objednajte si účtovnícke služby. Objednajte si vrátenie daní z príjmov. Vymáhanie pohľadávok. Prekladateľ alebo Google Translate. Základná sadzba je 99 € (daňové poradenstvo).

Zoznam daňových poradcov   Obchodné podmienky  


100% záruky. Eurofisc.eu

Eurofisc.eu priebežne monitoruje spokojnosť svojich zákazníkov. V prípade, že daňový poradca neplní svoje záväzky voči zákazníkom tak, ako by mal, jeho záznam sa z portálu eurofisc.eu okamžite odstráni a disciplinárnom konaní sa s ním rozviaže akýkoľvek zmluvný vzťah. Je potrebné uviesť, že daňovému poradcovi sa prizná jeho odmena až potom, ako klient potvrdí poskytnutie poradenských služieb v súlade s jeho požiadavkami. Okrem toho, každý zákazník môže na portály eurofisc.eu podať kedykoľvek sťažnosť. Prečítajte si viac

100% záruky

Artur M. Brzeziński, Eurofisc.eu sp. z o.o.

Stojí to za to! Presvedčte sa.

Spoločnosť Eurofisc.eu sp. z o.o. /s.r.o./ je riadne registrovaná v Európskej únii, v Poľsku. Predsedom spoločnosti je daňový poradca č. 00988, Artur M. Brzezinski. Zriadenie portálu eurofisc.eu bolo spolufinancované Európskou úniou z prostriedkov Európskeho kohézneho fondu. Práve preto portál eurofic.eu je transparentný a prináša svojim klientom celý rad výhod, čím zároveň podporuje rozvoj medzinárodnej spolupráce v rámci EÚ. Prečítajte si viac


Profesijné tajomstvo a dôveryhodnosť →Európa

Počet poskytnutých poradenských služieb našimi daňovými poradcami: 36.

Položte svoju vlastnú otázku! Zoznam daňových poradcov

Položte svoju vlastnú otázku!