§1 An institiúid de chuid an Aontais Eorpaigh é eurofisc.eu?

Ní hea. Is cuideachta atá cláraithe san AE, sa Pholainn, é Eurofisc.eu sp. z o.o. Is é Artur M. Brzezinski (comhairleoir cánach Polannach - uimhir a cheadúnais: 00988) uachtarán eurofic.eu. Mhaoinigh an AE, áfach, cruthú eurofisc.eu ón gCiste Comhtháthaithe. Dá bhrí sin, tá rialacha oibríochtúla eurofisc.eu trédhearcach agus áisiúil do chliaint, éascaíonn siad freisin forbairt comhair idirnáisiúnta laistigh den AE. Léigh níos mó

§2 Conas is féidir liom teagmháil a dhéanamh le eurofisc.eu?

Tá Eurofisc.eu sp. z o.o. cláraithe faoi KRS (CRO) sa Pholainn, uimhir 0000421855. Tá uimhir VAT PL6182141814 agus uimhir REGON 302081298 aige.
+48607679473   infoeurofisc.eu   ul.Kresowa 4, 62-800 Kalisz, Poland

§3 An bhfuil mo shonraí, mo chéisteanna agus mo chomhfhreagras leis an gcomhairleoir faoi rún?

Tá, níl rochtain ar an bhfaisnéis sin ach agat agus ag do chomhairleoir. Tá ceangal Idirlín criptithe le SSL. Is leor duit d’ainm logála isteach agus d’phasfhocal a chosaint.

§4 Cén fath is féidir liom iontaoibh a thabhairt le comhairleoirí atá á moladh ag eurofisc.eu?

Tá na comhairleoirí cánach fíoraithe ag Eurofisc.eu. Tá leibhéal oideachais chuí agus taithí ábhartha ghairmiúil acu agus tá siad i dteideal seirbhísí comhairliúcháin ar chúrsaí cánach a sholáthar ina dtíortha. Tagann comhairleoirí cánach eurofisc.eu ó eagraíochtaí náisiúnta na gcomhairleoirí cánach. De ghnáth, déanann na heagraíochtaí sin rialacha géara den eitic ghairmiúil agus áirithíonn na rialacha sin sábháilteacht agus rúndacht do na cliaint. Thairis sin, éilíonn eurofisc.eu go soláthraíonn na comhairleoirí cánach seirbhísí gan mhoilleanna neamhriachtanacha, i gcomhréir le toil agus eolas is fearr acu, ar mhaithe le cliaint euofisc.eu, ar phraghas a socraíodh i gcóras faisnéise eurofisc.eu.

§5 Níl aithne agam ar chomhairleoirí cánach eurofisc.eu. Cad a tharlóidh má tá an comhairleoir neamh-mhuiníneach, d’ainneoin go bhfuil an íocaíocht déanta agam?

Déanann eurofisc.eu monatóireacht leanúnach ar shásamh na gcliant. Má mhainníonn an comhairleoir cánach a chuid oibleagáidí do na cliaint, baintear de láithreán gréasáin eurofisc.eu é gan mhoill agus foirceanntar a chonradh ar chúiseanna araíonachta. Is fiú a rá freisin nach bhfaigheann an comhairleoir cánach airgead an chliaint ach amháin má dheimhníonn an client soláthar na seirbhíse mar atá luaite san ordú. Thairis sin, is féidir le gach cliant gearán a thaisceadh le eurofisc.eu.

§6 An bhféadtar iontaoibh a thabhairt le haistritheoir eurofisc.eu?

Féadtar, tá sé d’oibleagáid ar an aistritheoir rúndacht a chaomhnú. Thairis sin, níl aithne ag an aistritheoir ar a chliant, níl tú ach i d’uimhir ordaithe.

§7 An bhfuil mo shonraí pearsanta sábháilte?

Tá. Tá an bunachar sonraí pearsanta cláraithe faoi GIODO (Príomhchigire um Chosaint Sonraí Pearsanta) sa Pholainn. Ní dhéanfaimid aistriú do shonraí pearsanta chuig aon duine, agus ní sheolfaimid chuig do sheoladh ríomhphoist ach comhfhreagras ó eurofisc.eu, m.sh. faisnéis faoi d’orduithe chomh maith le tairiscintí agus sladmhargaí a mbeadh suim agat iontu. Tá do shonraí pearsanta slán i bhfreastalaí atá suite laistigh den AE. Is féidir leat i gcónaí do chuid sonraí a athrú nó iarraidh a dhéanamh chun do chuntas a scriosadh.

§8 An stórálann eurofisc.eu faisnéis fúm, m.sh. faoi mo orduithe?

Is eol dúinn ach amháin gur chuir tú isteach ordú eigin, cé mhéad atá air, an bhfuil sé íoctha agat agus cé chuige ar sheol tú é. Tá sonraí ar fad faoi rún. Is féidir le eurofisc.eu agus le comhlachtaí eile (m.sh. Google) comhaid fianáin a chur agus iad a léamh i mbrabhsálaí úsáideoirí nó úsáid a bhaint as íomhánna 1-phicteilín (web beacon) chun faisnéis a stóráil mar thoradh ar oscailt fógráin i bhfuinneog. Úsáidtear na sonraí sin chun críocha staidrimh agus feidhmiú na seirbhíse. Ar ndóigh, stórálaimid do shonraí pearsanta i gcomhréir leis an dlí agus le do thoiliú chun iad a aistriú chuig an gcomhairleoir chun conradh a dhéanamh agus chun teagmháil a dhéanamh leat.


Comhairleoir cánach

Comhairleoir cánach

Fíoraíonn eurofisc.eu cáilíochtaí agus deimhníonn go bhfuil an tseirbhís déanta. Mura bhfuil, ní bhfaighidh an comhairleoir luach saothair. Tagann comhairleoirí cánach eurofisc.eu ó eagraíochtaí náisiúnta na gcomhairleoirí cánach. De ghnáth, déanann na heagraíochtaí sin rialacha géara den eitic ghairmiúil.

Ordaigh comhairle cánach

Seirbhís comhairliúcháin cánach

Eoraip

Nuair a cuireann tú ceist mar gheall ar dhlí na Gearmáine ar chomhairleoir as an Spáinn, bíonn an costas an-mhór de ghnáth agus sroicheann sé na céadta euro. Má fhaigheann tú, áfach, comhairleoir Gearmánach, freagróidh sé do cheist ar phraghas réasúnta, b'fhéidir le táille bheag bhreise don aistritheoir.

Féach ar an teagasc físe

Comhairlí cánach

Cabhair

Roghnaigh tír agus comhairleoir. Ordaigh comhairle cánach. Bunaigh gnólacht thar lear. Ordaigh seirbhísí cuntasóireachta. Ordaigh aisíoc cánach ioncaim. Ordaigh bailiú fiach. Aistritheoir nó Google Translate. Is é 99€ an praghas caighdeánach (comhairle cánach).

Liosta na gcomhairleoirí   Téarmaí agus coinníollacha