eurooppalainen verokonsultointiverkko, johon jokaisella on varaa.

eurooppalainen verokonsultointiverkko, johon jokaisella on varaa.

Verokonsultti

Verokonsultti

Eurofisc.eu valvoo pätevyyttä ja laatua, takaa palvelun toimittamisen tai muuten neuvonantaja ei saa palkkiota. Eurofisc.eu:n verokonsultit kuuluvat kansallisiin veroasiantuntijoiden järjestöihin. Nämä järjestöt määrittelevät yleensä tiukat ammattieettiset normit.

Tilaa veroneuvo

Veroneuvonta/verokonsultointi

Eurooppa

Kun kyselet neuvonantajalta Espanjasta Saksan laista, tavallisesti maksu on erittäin korkea, jopa useita satoja euroja. Jos löydät kuitenkin saksalaisen neuvonantajan, hän vastaa kysymykseesi edulliseen hintaan, mahdollisesti pienellä lisämaksulla käännöksestä.

Katso video-opas

Veroneuvot

Apu

Valitse maa ja neuvonantaja. Tilaa veroneuvo. Perusta yritys ulkomailla. Tilaa kirjanpito. Tilaa tuloveron palautus. Tilaa saatavien perintä. Kääntäjä tai Google Translate. Standardihinta on 99 € (veroneuvo).

Verokonsulttiluettelo   Säännöt ja ohjeet  


100% takuu. Eurofisc.eu

Eurofisc.eu seuraa jatkuvasti asiakkaiden tyytyväisyyttä. Mikäli verokonsultti ei täytä velvollisuuksiaan asiakkaitaan kohtaan, häntä poistetaan välittömästi eurofisc.eu-sivuilta ja sopimus hänen kanssaan puretaan kurinpidollisista syistä. Verokonsultti saa rahaa asiakkaalta vasta, kun asiakas vahvistaa palvelun suorittamisen tilauksen mukaisesti. Jokainen asiakas jokaisessa tilanteessa voi tehdä reklamaation eurofisc.eu:hun. Lue lisää

100% takuu

Artur M. Brzeziński, Eurofisc.eu sp. z o.o.

Kannattaa! Vakuutu.

Eurofisc.eu sp. z o.o. on Euroopan unionissa, Puolassa rekisteröity yhteisö. Sen puheenjohtaja on puolalainen verokonsultti nro 00988 Artur M. Brzezinski. Kuitenkin Euroopan unioni on rahoittanut eurofisc.eu:n perustamisen Euroopan koheesiorahastosta. Juuri siksi eurofisc.eu:n toimintasäännöt ovat asiakkaille ilmiselvät ja kätevät ja lisäksi kannattavat kansainvälisen yhteistyön kehitystä EU:ssa. Lue lisää


Ammattisalaisuus ja luottamus →Eurooppa

Verokonsulttiemme antamien neuvojen määrä: 36.

Aseta oma kysymyksesi! Verokonsulttiluettelo

Aseta oma kysymyksesi!