§1 Kas eurofisc.eu on Euroopa Liidu asutus?

Ei. Eurofisc.eu sp. z o.o. on Euroopa Liidus, Poolas registreeritud osaühing. Tema esimeheks on poola maksunõustaja nr 00988, Artur M. Brzezinski. Euroopa Liit on siiski finantseerinud eurofisc.eu asutamist Euroopa Ühtekuuluvusfondist. Just seepärast on eurofic.eu tegevusreeglid selged ja mugavad klientidele ja aitavad kaasa ka rahvusvahelise koostöö arengule Euroopa Liidus. Edasine info

§2 Kuidas ma saan kontakteeruda firmaga eurofisc.eu?

OÜ Eurofisc.eu sp. z o.o. on regisreeritud Poola Äriregistris (KRS) numbri all 0000421855. Tal on käibemaksukohuslase number (VAT) PL6182141814 ja registrinumber (REGON) 302081298.
+48607679473   infoeurofisc.eu   ul.Kresowa 4, 62-800 Kalisz, Poland

§3 Kas minu andmed, minu küsimused ja kirjavahetus nõustajaga on konfidentsiaalne?

Jah, nendele informatsioonidele on juurdepääs ainult Teil ja Teie nõustajal. Internetiühendus on kodeeritud SSL protokolliga. Piisab, kui hoiate saladuses oma kasutajanime ja parooli.

§4 Kas ma võin usaldada eurofisc.eu poolt soovitatud nõustajaid?

Maksunõustajaid on Eurofisc.eu poolt kontrollitud. Neil on erialane haridus ja ametialane kogemus ja nad on kvalifitseeritud maksunõustamise teenuste osutamiseks oma asukohamaal. Firma eurofisc.eu maksunõustajad kuuluvad riiklikesse maksunõustajaid koondavatesse organisatsioonidesse. Need organisatsioonid määratlevad tavaliselt karmid ametieetika reeglid, mis kindlustavad klientidele turvalisuse ja konfidentsiaalsuse. Eurofisc.eu nõuab peale selle maksunõustajatelt, et nad osutaksid oma teenuseid ilma liigse viivituseta, vastavalt oma parimale tahtele ja teadmistele, firma eurofisc.eu klientide huvides, tasu eest, mis on eelnevalt kokku lepitud eurofisc.eu arvutisüsteemis.

§5 Ma ei tunne eurofisc.eu maksunõustajaid. Mis saab, kui hoolimata tasu maksmisest nõustaja ei osutu usaldusväärseks?

Eurofisc.eu jälgib pidevalt klientide rahulolu. Kui maksunõustaja ei täida oma kohustusi klientide ees, eemaldatakse ta viivitamatult eurofisc.eu süsteemist ja leping temaga lõpetatakse distsiplinaarkorras. Tasub lisada, et maksunõustaja saab kliendi poolt makstud tasu kätte alles siis, kui klient kinnitab, et teenus on realiseeritud tellimusega kooskõlas. Kõik kliendid võivad ka igas olukorras esitada reklamatsiooni firmale eurofisc.eu.

§6 Kas ma võin usaldada eurofisc.eu tõlkijat?

Jah, tõlk on kohustunund konfidentsiaalse teabe hoidmiseks. Peale selle tõlk ei tunne oma klienti, olete tema jaoks vaid tellimuste numbrid.

§7 Kas minu isikuandmed on turvalised?

Jah. Isikuandmete baas on registreeritud poola admekaitse asutuses GIODO. Me ei edasta ühelegi isikule Teie isikuandmeid ja Teie e-posti aadressile jõuab eranditul kirjavahetus firmalt eurofisc.eu – Teie tellimusi puudutav informatsioon ja teated pakkumistest ja soodushindadest, mis võiksid Teid huvitada. Teie isikuandmed on kaitstud serveril, mis asub Euroopa Liidu territooriumil. Alati võite oma isikuandmeid muuta või paluda oma konto kustutamist.

§8 Kas eurofisc.eu kogub andmeid minu kohta, näiteks minu tellimuste kohta?

Me teame ainult seda, kas olete esitanud mingeid tellimusi, milline on tasu, kas oled selle maksnud ja kellele saatsite tellimuse. Kõik üksikasjad on konfidentsiaalsed. Eurofisc.eu ja teised firmad (näit. Google) võivad paigutada küpsiseid (cookies)ja lugeda nende sisu kasutajate veebibrauseril või kasutada elektroonilisi pilte (web beacons) info kogumiseks reklaamide kuvamisel vitriinil. Neid andmeid kasutatakse statistikas ja teenuse osutamisel. Loomulikult säilitame me vastavalt õigusaktidele ja Teie nõusolekul Teie andmeid selleks, et need edasi anda nõustajale seoses lepingu sõlmimisega ja Teiega kontakteerumisega.


Maksunõustaja

Maksunõustaja

Eurofisc.eu kontrollib kvalifikatsioone, kvaliteeti, kindlustades, et teenus realiseeritakse – vastasel korral ei saa nõustaja oma tasu. Firma eurofisc.eu maksunõustajad kuuluvad riiklikesse maksunõustajaid koondavatesse organisatsioonidesse. Need organisatsioonid määratlevad tavaliselt karmid ametieetika reeglid.

Tellige maksualane nõuanne

Maksunõustamine

Euroopa

Kui esitate Hispaania maksunõustajale küsimuse Saksamaa seadusandluse kohta, on tasu tavaliselt väga kõrge ja ulatub mitmesajasse eurosse. Kui leiate aga saksa maksunõustaja, vastab ta Teie küsimusele soodsa tasu eest, millele lisandub vajadusel väikene tasu tõlketeenuse eest.

Vaadake video käsiraamatut

Maksualased nõuanded

Abi

Valige maa ja nõustaja. Tellige maksualane nõuanne. Asutage firma välisriigis. Tellige maksualane nõuanne. Tellige makstud tulumaksu tagastamine. Tellige võlakohustuse sissenõudmine. Tõlk või Google Translate. Standardhind on 99€ (maksualane nõuanne).

Nõustajate nimekiri   Kasutajatingimused