европейска платформа за данъчни консултации за всеки джоб.

европейска платформа за данъчни консултации за всеки джоб.

Данъчен съветник

Данъчен съветник

Eurofisc.eu проверява квалификацията и качеството и гарантира, че услугата ще бъде извършена, в противен случай консултантът няма да получи възнаграждението си. Данъчните консултанти на Еurofisc.eu членуват в националните организации на данъчните консултанти. Организациите обикновено определят стриктни правила на професионално поведение.

Поръчайте данъчна консултация

Данъчна консултация

Европа

Ако се обърнете с въпрос за немското право към консултант от Испания, неговото възнаграждение най-вероятно ще бъде много високо и може да стигне до няколко стотин евро. Но ако се обърнете към немски консултант, той ще отговори на вашия въпрос за достъпна цена, която може евентуално да се увеличи малко при наемане на преводач.

Вижте видео ръководство

Данъчни консултации

Помощ

Изберете страна и консултант. Поръчайте данъчна консултация. Създайте фирмата в чужбина. Поръчайте счетоводни услуги. Поръчайте възстановяване на данък общ доход. Поръчайте възстановяване на вземанията. Преводач или Google Translate. Стандартната цена е 99€ (данъчна консултация).

Списък на консултантите   Правила и условия  


100 % гаранция. Eurofisc.eu

Eurofisc.eu постоянно проучва дали клиентите са доволни. Данъчен консултант, който не изпълнява ангажиментите си към клиентите, бива незабавно премахнат от страниците на eurofisc.eu, а неговият трудов договор се прекратява на дисциплинарно основание. Струва си също така да се отбележи, че данъчният консултант получава парите на клиента едва когато клиентът потвърди извършването на услугата съответно с поръчката. Освен това клиентът винаги може да подаде оплакване до eurofisc.eu. Прочетете повече

100 % гаранция

Artur M. Brzeziński, Eurofisc.eu sp. z o.o.

Струва си! Убедете се.

„Eurofisc.eu ” ООД е дружество, регистрирано в Европейския съюз, в Полша. Негов председател е Артур М. Бжезински, полски данъчен консултант номер 00988. Но създаването на eurofisc.eu е финансирано от Кохезионния фонд на Европейския съюз. Ето защо принципите на eurofic.eu са прозрачни и удобни за клиентите и също така служат за развитие на международното сътрудничество в ЕС. Прочетете повече


Професионална тайна и доверие →Европа

Брой на съветите, дадени от нашите данъчни консултанти: 36.

Задайте ваш собствен въпрос! Списък на консултантите

Задайте ваш собствен въпрос!